your location front page ten sports live

QR&BarCodeLive v4.0 for Android

iss live now

QR Barcode live là một trình tạo mã vạch tuyệt vời. Bạn không cần phải tìm các máy tạo mã vạch khác

QR&BarCode LiveQR&BarCode LiveQR&BarCode LiveQR&BarCode Live

QR Barcode live là một trình tạo mã vạch tuyệt vời. Bạn không cần phải tìm các máy tạo mã vạch khác để tạo mã vạch.
Bạn chỉ cần nhấp vào trình tạo mã vạch của chúng tôi và nhập nội dung. Bộ tạo mã vạch hỗ trợ EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E, Code-39, Code-93, Code-128, ITF, Codabar.
Bạn có thể dễ dàng tạo Mã QR cho trang web, SMS, danh bạ, điện thoại, văn bản và nhiều tài khoản xã hội (chẳng hạn như Facebook QR Code, Instagram QR Code, v.v.).
Ngoài ra, nó cũng là một trình tạo mã vạch và quét mã QR tuyệt vời. Bạn có thể sử dụng trình tạo mã QR, máy quét mã QR và trình tạo mã vạch trong một ứng dụng.

——Uploaded by the user

Download APK()

This article comes from the Internet and does not representthop tv livePosition, please indicate the source for reprinting:https://www.nsmeer.com/296/qrbarcodelive-v4-0-for-android/

picasso tv live